DIAGNOSTICKÉ
A TERAPEUTICKÉ ODPORÚČANIA

Definition & Classification

Iné

Status epilepticus praktický návod ILAE

Management of convulsive status epilepticus (SE)

ILAE Classification of Seizures and the Epilepsies: Modification for seizures in the neonate Position paper by the ILAE Task Force on Neonatal Seizures

Epilepsia (2021)

ILAE Classification and Definition of Epilepsy Syndromes, Position papers by the ILAE Nosology and Definitions Task Force

Epilepsia (2022)

SLOVENSKÉ ODPORÚČANIA DIAGNOSTIKY A LIEČBY EPILEPSIE

(Návrh Slovenskej ligy proti epilepsii 2016)

ILAE Classification of the Epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology

(2017)

Definition of Epilepsy, Operational Classification of Seizure Types by the ILAE (2017) Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology

(2014)

Zdravotná spôsobilosť – minimálne kritériá pre strelné zbrane

229/2011 Z. z.

Zdravotná spôsobilosť – minimálne kritériá pre vodičské oprávnenia

9/2009 Z. z.

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.