AKTUALITY
PRE ODBORNÍKOV PODPORA VZDELÁVANIA SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU PUBLIKÁCIU ODBORNÉ PODUJATIA

Získať informácie o bezpečnosti protizáchvatových liekov pre matku a plod v gravidite je možné len prostredníctvom organizovaných medzinárodných registrov. Tieto registre sú schopné údaje analyzovať, poskytnúť objektívne údaje o riziku spojenom s liečbou epilepsie. Je dôležité, aby sme sa na tomto hlásení podieľali všetci a získali tak informácie o všetkých protizáchvatových liekoch, vrátane novších. Postup hlásenia nájdete v priložených dokumentoch EURAP, stručný slovenský návod chystáme.

PRESKRIPCIA PROTIZÁCHVATOVÝCH LIEKOV

  • 1. 4. 2023 boli na žiadosť SLAE zrušené indikačné obmedzenia MZ SR pri preskripcii liekov levetiracetam a lamotrigin v prvej voľbe liečby epilepsie. Samozrejme naďalej ostávajú v platnosti indikačné obmedzenia liekov v SPC. Aktuálne indikačné obmedzenia MZ SR nájdete: https://www.health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny.

  • ILAE považuje zámenu rôznych generík za originálne preparáty, resp. iné generiká v Európe pod dohľadom EMA za bezpečnú. Žiaľ dostupnosť protizáchvatových liekov nie je v poslednej dobe v SR optimálna. Ak pacient zistí v lekárni, že mu nevydajú lieky a on už nemá zásobu, sú povinní mu vydať balenie s obsahom rovnakej účinnej látky nižšej gramáže a takto vykryť výpadok, pokiaľ mu vystavíte nový recept. Pokúste sa nenasadzovať alebo vyhnúť liekom s dlhodobo nestabilnou dostupnosťou v SR ako sú clobazam, clonazepam alebo primidon.