VÝBOR SLAE
Predsedníčka: doc. MUDr. E. Feketeová, PhD.
Podpredsedníčka: doc. MUDr. M. Kolníková, PhD.
Vedecká sekretárka: doc. MUDr. G. Timárová, PhD.
Tútorky vzdelávania pod záštitou SLAE: MUDr. B. Hofericová, MUDr. M. Martiníková
”Past President”: doc. MUDr. V. Donáth, CSc., (čestný člen, podľa pravidiel SLS bez hlasovacieho mandátu)