SLOVENSKÁ LIGA PROTI EPILEPSII

INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPISLEPSY- SLOVAK CHAPTER

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská liga proti epilepsii je súčasťou Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE), ktorá má viac ako 15 000 členov vo viac ako 100 členských krajinách.

Rovnako ako ILAE, má aj naša liga za cieľ zlepšovať a šíriť povedomie o epilepsii, podporovať výskum, vzdelávanie a odborné podujatia v tejto oblasti a zlepšiť starostlivosť o pacientov, predovšetkým v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby epilepsie.

Budeme preto radi, ak sa svojimi nápadmi, skúsenosťami či akýmikoľvek inými postrehmi zapojíte do aktivít Slovenskej ligy proti epilepsii a tým podporíte nielen nás, ale predovšetkým svojich pacientov, trpiacich týmto ochorením.

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Prezident Slovenskej ligy proti epilepsii

Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.
Viceprezident Slovenskej ligy proti epilepsii

 

Aktuality

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.,27.7.2011

Iniciatíva Európskeho parlamentu pre pacientov s epilepsiou

Čítať viac...

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.,9.5.2011

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o epilepsii

Čítať viac... 

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., 1.3.2011

Pripomíname kompletné znenie zákona 8/2009 Z.z., pričom

Čítať viac...

Práce s tématikou epileptológie

  • Prednášky v SR
  • Prednášky v zahraničí
  • Publikácie

Čítať viac... 

odporúčaná literatúra

 

                    

 Neurológie pro praxi                  Neurológia

                     

Česká a Slovenská                       Epilepsia
Neurologie a Neurochirurgie

Čítať viac...